งาน“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

       วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในงาน“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 และรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทอดพระเนตรผลงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยผลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย ชื่อผลงาน “อุปกรณ์ระวังไข้สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย” รางวัลระดับเหรียญเงิน และสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน “เครื่องมือตรวจสอบผิวงานซ่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์” รางวัลระดับเหรียญเงิน

สามารถดาวน์โหลดผลการแข่งขัน ระดับชาติได้ที่นี่

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew