ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 ปี 2562

         วันที่ 5 – 8 มีนาคม 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 (Fix It Center) ณ ชุมชนจรัญ 66/1 ชุมชนศาลปุงเท่ากง

และ ชุมชนวัดเทพนารี โดยให้บริการ

  1.บำรุงรักษา/ซ่อม วิเคราะห์ปัญหาอาการเสีย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลเกษตร

  2.บริการบำรุงรักษา/ซ่อม วิเคราะห์ปัญหาอาการเสีย อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

  3. บริการบำรุงรักษา/ซ่อม วิเคราะห์ปัญหาอาการเสีย อุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์

  4. บริการซ่อมวิเคราะห์ปัญหาอาการเสียและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  5. บริการซ่อมมุ้งลวด ตกแต่ง เปลี่ยน ตะแกรงมุ้งลวด

  6. บริการตัดผม/เสริมสวย

  7. บริการสอนเสริมอาชีพ เข็มกลัด ปักลายกุหลาบ และทำสบู่ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมนักเรียน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาชีพบริการด้วยความใส่ใจ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew