บุคลากร ครู เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

          วันที่ 29 มีนาคม 2562  วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)