โครงการทัศนศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ คุณธรรม และส่งเสริมสุขภาพกีฬา

        วันที่ 1-3 เมษายน 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดโครงการทัศนศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ คุณธรรม และส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วัดถ้ำเขาย้อย, ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย, โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย, ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเพชรบุรี

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)