เข้าเฝ้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เข้าเฝ้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นท้องพระโรง ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยในการร่วม ถวายพระพรชัยยมงคล “ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ”

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)