กิจกรรมโครงการเนื่องใน”วันวิสาขบูชา” 2562

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเนื่องใน”วันวิสาขบูชา” ประจำปีการศึกษา 2562 ทำบุญถวายสังฆทาน กล่าวคำสวดมนต์และคำบูชา ให้อิสระทาน ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบโบสถ์ ณ วัดเทพนารี

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)