ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ โดยคณะครูแนะนำแผนกวิชา

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ โดยคณะครูแนะนำแผนกวิชา ฝ่ายการบริหารงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ ข้อแนะนำในการเรียนอย่างไรให้จบ จากรุ่นพี่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2562

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)