พิธีไหว้ครูวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ประจำปี 2562

        วันที่ 20 มิถุนายน 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนคุณครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี ณ ลานมรกต วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)