ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา

       วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร่วมร้องเพลงเสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพร ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)