กิจกรรมสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นงานเสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

           วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2562  แผนกศิลปประดิษฐ์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ออกบูทจัดกิจกรรมสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาเครื่องหอมละของชำร่วย (การประดิษฐ์โคมบุหงา) วิชา ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัด ในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2562 ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม. บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)