กิจกรรมวัยรุ่นกับสุขภาพทางเพศและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง

         วันที่ 2 สิงหาคม 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดกิจกรรมวัยรุ่นกับสุขภาพทางเพศและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงอันจะนำไปสู่กระบวนการยุติธรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)