กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

               วันที่ 7 สิงหาคม 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง โดย ดร.วิลาวัณย์ เลิศวีระวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีถวายพระพร กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ลานมรกต

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)