แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และการตลาด ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ IT

         วันที่ 8 สิงหาคม 2562  คณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และแผนกวิชาการตลาด นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)