มอบรางวัลโครงการสัปดาห์ห้องสมุดสู่การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

           วันที่ 14 สิงหาคม 2562  นางสาววิลาวัณย์ เลิศวีระวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการโครงการสัปดาห์ห้องสมุดสู่การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)