แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ กฝผ.และ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ

         วันที่ 14 สิงหาคม 2562  คณะครู แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฝผ. (EGAT LEARNING CENTER) และ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)