รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบาย ในเรือนจำบางขวาง

            เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 10.00 น นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบาย ในเรือนกลางจำบางขวาง  โดยเข้าตรวจเยี่ยม สอบถามการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด กับครูผู้สอน และนักเรียนระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในเรือนจำ

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)