การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

          วันที่ 6 กันยายน 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมลานมรกต

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)