เกษียณสำราญ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

       วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2562  เวลาประมาณ 12.00 น  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ แด่ ฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการ นางศิริพัฒน์ สุพิมพานนท์, และครู 2 ท่านได้แก่ นางพรพรหม หาญเจริญ และนางสุมลลักษณ์ คลังมี  น้อมมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณ ณ ห้องประชุมลานมรกต

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)