ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูล นักเรียนนักศึกษา

  ระบบปกติ

ประเภท/สาขาวิชา
ปีการศึกษา2560
รวมทั้งสิ้น
ปวช.
ปี1 ปี2 ปี3 รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
– สาขางานยานยนต์ 13 18 8 39 39
– สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ 5 12 3 20 20
– สาขาวิชา/งานไฟฟ้ากำลัง 9 13 4 26 26
– สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์ _ 9 5 14 14
รวม 27 52 20 99 99
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 9 4 20 20
– สาขาการตลาด 3 10 2 15 15
รวม 10 19 6 35 35
รวมทั้งสิ้น 37 71 26 134 134

หมายเหตุ : ข้อมูลวันที่ 20  พฤศจิกายน พ.ศ.2560

 

  ระบบทวิภาคี

ประเภท/สาขาวิชา
ปีการศึกษา2560
รวมทั้งสิ้น
ปวช.
ปี1 ปี2 ปี3 รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 21 21
– สาขาการจัดการด้านความปลอดภัย 254 206 155 615 615
รวม 254 206 176 636 636
รวมทั้งสิ้น 254 206 176 636 636

หมายเหตุ : ข้อมูลวันที่ 20  พฤศจิกายน พ.ศ.2560

 

 จำนวนนักเรียน-นักศึกษา ภาคพิเศษ  ปีการศึกษา 2560

ประเภท/สาขาวิชา
ปีการศึกษา2560
รวมทั้งสิ้น
ปวส.
ปี1 ปี2 รวม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
– สาขาติดตั้งไฟฟ้า 42 21 63 63
รวม 42 21 63 63
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
– สาขางานการจัดการทั่วไป 28 28 28
– สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 25 25
รวม 53 53 53
รวมทั้งสิ้น 42 74 116 116

หมายเหตุ : ข้อมูลวันที่ 20  พฤศจิกายน พ.ศ.2560

 

 จำนวนนักเรียน-นักศึกษา หลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 156 ภาคเรียนที่ 1/2560 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่  15  พฤษภาคม  2560 – 25  กรกฎาคม  2560

ที่
ชื่อวิชา
ครูผู้สอน
จำนวน
เช้า
บ่าย
ค่ำ
ชั่วโมง
1 งานประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้า ครูลาวัลย์ 150 7
2 การสร้างแบบตัดเสื้อสตรี ครูทัศนีย์ 150 18 16
3 การตัดผมชาย ครูสุมลลักษณ์ 150 21
4 เสริมสวยเบื้องต้น ครูสุมิตร 150 23
5 ขนมไทย-ขนมอบ ครูพรพรหม 150 24
6 เบเกอรี่-อาหารนานาชาติ ครูจิรัญญา 150 35
7 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ-ขนมอบ ครูเมธาวดี 150 12
8 การสร้างแบบ เกรดไซส์และวางมาร์คด้วยคอมพิวเตอร์ ครูภาวิณี 150 12
  รวมนักศึกษา     94 58 0
 

รวมนักศึกษาทั้งสิ้น

 

 

152

 จำนวนนักเรียน-นักศึกษา หลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 157 ภาคเรียนที่ 1/ 2560 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่  26  กรกฎาคม  2560 – 20  กันยายน  2560

ที่
ชื่อวิชา
ครูผู้สอน
จำนวน
เช้า
บ่าย
ค่ำ
ชั่วโมง
1 งานประดิษฐ์ของใช้จากผ้า ครูลาวัลย์ 120
7
2 การสร้างแบบตัดเสื้อสตรี ครูทัศนีย์ 120 25
3 ผมฟรีสไตล์ ครูสุมลลักษณ์ 120 25
4 เกล้าผมเบื้องต้น ครูสุมิตร 120 19
5 ขนมปัง-โดนัท-ขนมเปี๊ยะ-พาย-อาหารญี่ปุ่น ครูพรพรหม 120 17
6 เค้ก-คุกกี้ ยอดนิยม-ไอศกรีม ครูจิรัญญา 120 26
7 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ-ขนมอบ-ขนมไทย ครูเมธาวดี 120 16
8 การสร้างแบบ เกรดไซส์และวางมาร์คด้วยคอมพิวเตอร์ ครูภาวิณี 120 6
  รวมนักศึกษา     96 45 0
 

รวมนักศึกษาทั้งสิ้น

 

 

141

  จำนวนนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 158 ภาคเรียนที่ 2/2560  เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่  16  ตุลาคม  2560 – 27  ธันวาคม  2560

ที่
ชื่อวิชา
ครูผู้สอน
จำนวน
เช้า
บ่าย
ค่ำ
ชั่วโมง
1 การสร้างแบบตัดเสื้อสตรี ครูทัศนีย์ 150 22
2 ชุดติดกัน ครูทัศนีย์ 75 13
3 เสื้อกางเกงชายสมัยนิยม ครูภาวิณี 150 14
4 ศิลปะงานผ้า ครูชญาพร 150 7
5 งานใบตอง ดอกไม้สด และแกะสลัก ครูอนุพงษ์ 150 13
6 งานประดิษฐ์ของใช้จากผ้า ครูลาวัลย์ 150 12
7 คุกกี้ เค้ก แต่งหน้าเค้กปีใหม่ ขนมไทย ครูพรพรหม 150 32
8 ขนมอบยอดนิยม ขนมไทยชาววัง ครูณัชชา 150 9
9 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ขนมอบ ขนมไทย ครูเมธาวดี 150 5
10 อาหารขนม(นานาชาติ)แต่งหน้าเค้กด้วยวิปครีม ครูจิรัญญา 150 1 21
11 เสริมสวยเบื้องต้น ครูสุมิตร 150 19
12 ช่างตัดผมชาย ครูสุมลลักษณ์ 150 27
  รวมนักศึกษา     113 82 0
  รวมนักศึกษาทั้งสิ้น     195

 

  จำนวนนักเรียน หลักสูตรระยะสั้นรุ่นที่ 159 ภาคเรียนที่ 2/2560 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่  8  มกราคม  2561 – 22  มีนาคม  2561

ที่
ชื่อวิชา
ครูผู้สอน
จำนวน
เช้า
บ่าย
ค่ำ
ชั่วโมง
1 การสร้างแบบตัดเสื้อสตรี ครูทัศนีย์ 120 24
2 กางเกงสตรี ครูทัศนีย์ 75 12
3 เสื้อกางเกงชายสมัยนิยม ครูภาวิณี 120 12
4 ศิลปะงานผ้า ครูชญาพร 120 15
5 ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัดและเลื่อม ครูปัทมา 120 14
6 การจัดดอกไม้เบื้องต้น ครูอนุพงษ์ 120 14
7 งานประดิษฐ์ของใช้จากผ้า ครูลาวัลย์ 120 10
8 ขนมปัง โดนัท ขนมเปี๊ยะ อาหารญี่ปุ่น ครูพรพรหม 120 26
9 ขนมอบยอดนิยม ขนมไทยชาววัง ครูณัชชา 120 8
10 เบเกอรี่ ขนมไทย ครูเมธาวดี 120 10
11 เบเกอรี่ เพื่ออาชีพ อาหารว่างยอดนิยม ครูจิรัญญา 120 10
12 เกล้าผม เบื้องต้น ครูสุมิตร 120 14 15
13 ผมฟรีสไตล์ ครูสุมลลักษณ์ 120 22
  รวมนักศึกษา     136 70 0
  รวมนักศึกษาทั้งสิ้น     206

หมายเหตุ : ข้อมูลวันที่ 20  พฤศจิกายน พ.ศ.2560

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew